8 - Graduated Bob

graduated bob

Graduated bob kết hợp kỹ thuật cắt tăng dần ở vùng gáy, với một đường ngang bằng ở bên hông.

+ PARTINGS & SECTIONS

. NAPE: PROFILE-DIAGONAL FORWARD

. ABOVE NAPE: HORSESHOE-PIVOTING DIAGONAL FORWARD

+ DISTRIBUTION

. NAPE: ‘T’ TO THE PARTING

. ABOVE NAPE: NATURAL FALL

+ ELEVATION

. NAPE: 45°

. ABOVE NAPE: STATIONERY 45°-1 FINGERS DEPTH

+ CUT

. NAPE: PARALLEL TO PARTING

. ABOVE NAPE: PARALLEL TO PARTING

graduated-bob 

+ Video tham khảo

 

 

Chia Sẻ