3 - Natural Inversion

Natural Inversion

+ Kỹ thuật đảo ngược tự nhiên tạo một lớp bề mặt với độ phồng và kết cấu.

- Chia tóc : . Xiên về trước - Đường nữa trái phải - Xiên về sau

                  . Đường viền : Chia nữa trái phải - xiên về trước

- Phân bổ tóc : . 90° 

                        . Đường viền : tóc đổ tự nhiên

- Góc nâng : . 90° 

                    . Đường viền : nâng nhẹ

- Đường cắt: . Thay đổi , tăng theo chiều dài

                    . Đường viền : cắt điểm, cắt trượt bên hông

natural invertion

+ Video tham khảo:

 

Chia Sẻ