2 - Forward Graduation

 

ForwardGraduation

+ Kỹ thuật cắt tăng dần về phía trước là sự kết hợp của kỹ thuật cắt tóc ngang ở phía sau và cắt đóng khung khuôn mặt ở phía trước.

- Chia tóc : . Phần sau : nữa trái - phải; đường xiên về trước; phần chóp đỉnh, chữ U 
                  . Phần trước : nữa trái - phải; đường xiên về sau; 

- Phân bổ tóc : . Phần sau : tóc đổ tự nhiên 
                        . Phần trước :  tóc đổ tự nhiên

- Góc nâng : . Phần sau: 0° theo lược
                    . Phần trước : 45° dưới trước 

 

- Đường cắt: . Phần sau : ngang 
                    . Phần trước : đứng hoặc xiên

ForwardGraduation

+ Video tham khảo :

 

 

Chia Sẻ