1 - One Length

one length

+ Kỹ thuật cắt tóc một chiều dài được dùng để tạo một đường vuông một cấp độ đổ bên dưới vai.

- PARTING & SECTIONS: PROFILE – DIAGONAL FORWARD – HORSESHOE

(- Chia tóc : Nữa trái - phải; đường xiên về trước; phần chóp đỉnh, chữ U )
 

- DISTRIBUTION: NATURAL FALL TO OVER-DIRECTED

(- Phân bổ tóc : tóc đổ tự nhiên )
 

- ELEVATION: 0° IN THE COMB

(- Góc nâng : 0° theo lược)
 

- CUT: SQUARE

(- Đường cắt: ngang )

one length

+ Video

 

Chia Sẻ