Chương Trình Toni&Guy - Classic Cut

+ Chương trình Toni&Guy Classic Cut bao gồm 14 kỹ thuật cắt cổ điển theo phong cách được sử dụng tại các Viện tóc và Salon của Toni&Guy.

+ Phần 1 : Các kiểu cắt cơ bản (Fundamental)

Sáu kỹ thuật khái niệm cơ bản bao gồm các nền tảng của cắt tóc ngang dài, tạo lớp và tầng chuyển được minh chứng qua các độ dài và kết cấu khác nhau.

Toni Guy Classic Cut

+ Phần 2 : Cắt chính xác (Precision)

Ba kiểu cắt chính xác tạo hình dáng bao bọc mạnh mẽ với các đường cổ điển cho tóc ngắn trên vai.

Toni Guy Classic Cut

+ Phần 3 : Cắt tầng liên kết (Transient)

Ba kỹ thuật chuyển kết hợp việc tạo tầng và tạo kết cấu nhằm tạo hình dáng mềm mại và linh hoạt.

Toni Guy Classic Cut

+ Phần 4 : Cắt tóc nam (Men's)

Hai kiểu tóc nam làm nổi bật kỹ thuật chính yếu của chuyển tầng và cắt kéo tạo hình dáng đàn ông mạnh mẽ.

Toni Guy Classic Cut

 

Chia Sẻ