5 - Tư thế đứng cắt tóc

+ Tư thế cơ bản khi đứng cắt tóc

- Đứng chân trước chân sau, tạo thành góc 2 giờ.
- Chân trụ chuyển đổi từ sau ra trước hoặc trước ra sau khi chồm tới trước hoặc ngã ra sau.

tu-the-3

+ Tư thế khi đứng cắt bên hông

- Chuyển động người theo chiều ngang từ trái qua phải hay từ phải qua trái

tuthedung

+ Tư thế khi đứng cắt đằng sau

tu the dung

+ Một số tư thế đứng sai

- Đúng chụm chân, đứng khòm người

tu-the-sai

 


Chia Sẻ