4 - Nguyên lý thiết kế

Hiểu rõ các nguyên lý thiết kế giúp bạn hiểu sâu hơn trong thiết kế tạo mẫu tóc. Sau đây là một vài nguyên lý cơ bản:

+ Lặp lại
Tóc ở các vị trí khác nhau giống như nhau. Nguyên tắc được lặp lại.

nl01a


+ Thay đổi luân phiên
Khi hai hay nhiều phần của một trình tự nào đó được lặp lại.

nl05a


+ Lũy tiến
Các yếu tố giống nhau nhưng có các thay đổi theo tỉ lệ. Tỉ lệ này tăng hay giảm chiều dài của tóc

nl03a


+ Tương phản
Đối nghịch nhau giữa các phần. Tạo sự hấp dẫn.

nl02a


+ Không liên kết
Tạo sự khác biệt giữa các phần dẫn đến kết quả không đồng đều.

nl04a


+ Cân bằng
Cân bằng là sự kết hợp hoàn hảo giữa các bộ phận khác nhau. Nó bao gồm cân bằng đối xứng và cân bằng bất đối xứng.

nl07


+ Cân bằng đối xứng
Đối xứng về vị trí, kích thước và hình dáng.

nl08


+ Cân bằng bất đối xứng
Bất đối xứng về lượng tóc ở hai bên. Dù không đối xứng qua trục giữa nhưng hình dáng tóc hai bên có cảm giác cân bằng.

nl06

Học Cắt Tóc.Net


Chia Sẻ