3 - Phân tích hình dáng mẫu tóc

 

- Tóc tự nhiên rũ xuống ôm theo đầu, chúng ta có thể phân tích kết cấu, chiều dài và hướng của tóc.
- Mô hình đầu được chia đều 7 phần theo chiều ngang, đánh dấu bằng các chữ cái, giúp mô phỏng các mẫu tóc.
- Để phân tích mẫu tóc, chia nó thành nhiều phần, phương pháp này có thể mô phỏng bất kỳ mẫu tóc nào.

02a

- Trước tiên quan sát tóc ở trạng thái rũ xuống tự nhiên, và bắt đầu phân tích hình dáng. Tập trung vào đường viền chính và

đường viền tưởng tượng từ đó nhận ra hình dáng chính của thiết kế.

01a

- Chúng ta cũng đo được chiều dài từng phần để tạo ra hình dáng của tổng thể

07a

- Trong ví dụ tóc có chiều dài ở vị trí D, đường thiết kế cắt ngang đây. Các cấp và mức phân chia trong hệ thống phân tích giúp

phân tích chiều dài của tóc.

03a

- Ở trạng thái tự nhiên chúng ta có thể quan sát kết cấu bề mặt của tóc. Kết cấu và cấu trúc có liên hệ trực tiếp với nhau.

05

Học Cắt Tóc.Net


Chia Sẻ