2 - Các đặc tính của khối hình

- Một nhà tạo mẫu tóc cần hiểu rõ 3 yếu tố thiết kế cơ bản đó là : hình dáng, kết cấu, màu sắc.
- Trong phần này chúng ta xem xét yếu tố hình dáng.
- Một hình khối 3 chiều (3D) bao gồm chiều dài, chiều rộng và chiều sâu


3dshape

- Yếu tố tạo nên hình khối gồm : đường, hướng và hình dáng

+ Đường:

- Đường (thẳng hoặc cong) được tạo thành từ các điểm nối với nhau.

diem


+ Hướng

- Hướng bao gồm hướng ngang, dọc hoặc xiên.
- Hướng từ trái qua phải hoặc từ phải qua trái
- Hướng từ trên xuống dưới hoặc từ dưới lên trên


huong


- Đường thẳng có thể dày hoặc mỏng

duongdaymong


- Đường cong có thể lồi hoặc lõm

duongcong

loilom
- Đường cong đảo ngược là 2 đường cong ngược hướng

revertart

- Đường cong có thể đảo ngược tỉ lệ

tile


- Chiều sâu của đường hình cung

hinhcung

- Đường hình cung có thể thay đổi từ chậm đến nhanh


nhanhcham

 

+ Hình dáng

- Một hình 2 chiều (2D) bao gồm chiều dài và chiều rộng

2d

- Hình được tạo ra từ các đường ( các cạnh ) giao nhau.

hinhcanh


- Một kiểu tóc có đường viền theo một hình dáng


hinh khoi

Học Cắt Tóc.Net


Chia Sẻ