19 - Kiểu tóc tém sole

tem sole

+ Đặc điểm :
    - Tóc ngắn
    - Đuôi tóc so le tự nhiên

+ Chia tóc :
    - Chia phần đỉnh và phần dưới
    - Phần dưới chia xiên hoặc dọc.
    
+ Đường cắt :
   - Thẳng
   - Zigzag. Chuốt.

+ Cách cắt :
    - Phần dưới :
        - Chia nhiều lớp dọc hoặc xiên
        - Cắt phần ót phía sau hoặc phần vành tai để làm chuẩn
        - Căng tóc vuông góc với da đầu ở nhiều góc độ, cắt đều theo chuẩn.
    - Phần đỉnh :
        - Chia dọc, hoặc ngang  cắt theo chuẩn phần dưới.
    -  Phần mái : mái so le, mái xiên...

*  - Bắt ngang để kiểm tra
    - Dùng kéo tỉa, tỉa mỏng đuôi tóc.
    - Phần vành tai cắt so le tự nhiên, phần bass để hơi dài.

+ Tạo kiểu :
    - Gel, Wax tạo sớ

+ Hình minh họa cách cắt kiểu tóc tém sole:

tem sole

+ Video tham khảo :

Học Cắt Tóc.Net

 


Chia Sẻ