17 - Kiểu tóc ngang chúi tầng cao

ngangchui3

+ Đặc điểm :
    - Tóc ngắn, lỡ
    - Chúi về trước, tầng cao.

+ Chia tóc :
    - Chia nửa trước - sau. Chia phần đỉnh.
    - Phần sau chia nửa trên - dưới.
    
+ Đường cắt :
    - Răng cưa nhuyễn.
    - Zigzag. Chuốt.

+ Cách cắt :
    - Phần 1 : lấy một phần tóc nhỏ chải xuống 0 độ cắt lấy chuẩn theo đường hơi cong. ( Hình 1 )
                     Chia nhiều tép dọc,  căng 45 độ dưới sau , tất cả hướng về đường chia nửa trái - phải phía sau, cắt đường xiên 45 độ. (Hình 2 - 3)
    - Phần 2 : - Chia 2 phần nhỏ trên - dưới, mỗi phần chia nhiều tép dọc. (Hình 1)
         - Phần dưới căng 90 độ sau, cắt đường đứng (hoặc xiên) theo chuẩn Phần 1 (Hình 2)
         - Phần trên căng 45 độ trên cắt đường xiên 45 độ theo chuẩn phần dưới. (Hình 2)
        * Chú ý : tất cả hướng về đường chia nửa trái - phải phía sau. (Hình 3)
    - Phần 3 : - Chia nhiều tép dọc.
        - Hạ 0 độ cắt lấy chuẩn xiên. Căng góc 0 độ- 45 độ , hướng về sau, cắt đường xiên 45 độ theo chuẩn Phần 2.
        - Sấy thẳng tóc, chia xiên 45 độ về trước, kiểm tra bỏ phần dư.
    - Phần đỉnh :  nửa sau chia cánh quạt, nửa trước chia dọc, căng 45 độ trên cắt  đường xiên 45 độ theo chuẩn Phần 2 và 3.
         Có thể chải xuống chuốt mỏng, hoặc nâng góc độ cao đánh rối.
    -  Phần mái : chuốt mỏng 2 bên.

+ Tạo kiểu :
- Sấy phồng nhẹ.

+ Hình minh họa cách cắt kiểu tóc ngang chúi tầng cao:

ngang chui

+ Video tham khảo:

Học Cắt Tóc.Net

 


Chia Sẻ