15 - Kiểu tóc ngang Nhật

 ngang nhat

+ Đặc điểm :
    - Tóc lỡ, chấm vai.
    - Dáng ngang hơi chúi, phồng.

+ Chia tóc :
    - Chia nửa trước-sau.
    - Phần sau chia 4 lớp ngang. Phần trước chia 3 lớp ngang (hơi xiên).

+ Đường cắt :
    - Zigzag
    - Chuốt ngoài

+ Cách cắt :
    - Phần sau :  - Lớp 1 : Chải 0 độ cắt lấy chuẩn phía sau (theo đường hơi cong), rồi căng 45 độ dưới sau, cắt bỏ phần dư.
                         - Lớp 2 : Chia dọc thành 3 phần nhỏ, căng 45 độ dưới sau, cắt theo chuẩn lớp 1.
                                       (Phần nhỏ 2,3 của lớp 2 có thể chải xuống 0 độ cắt theo chuẩn lớp 1 rồi mới căng lên 45 độ dưới sau)
                         - Lớp 3,4 : Cũng chia dọc thành 3 phần nhỏ, căng 45 độ dưới sau, cắt theo chuẩn lớp dưới.
                          * Chú ý : Phần nhỏ 2 và 3 của mỗi lớp căng hơi xiên để tạo độ chúi nhẹ.
    
    - Phần trước : - Lớp 1 : chải xuống 0 độ cắt lấy chuẩn, tạo độ chúi nhẹ về phía trước (khoảng 15 độ)
                          - Lớp 2 : chải xuống 0 độ cắt theo chuẩn lớp 1
                          - Lớp 3 : Gôm luôn lớp 2, căng 45 độ dưới, cắt bỏ phần dư.
                            Cắt xong yêu cầu khách cúi đầu xuống phía trước, cắt bỏ phần dư của lớp 1 ở phần sau.
    - Phần mái : Có thể để ngôi lệch, che một mắt. Không dùng mái bay.

+ Tạo kiểu :
    - Sấy hơi phồng tự nhiên.

+ Hình minh họa cách cắt kiểu tóc ngang Nhật :

ngang nhat

+ Video tham khảo:

Học Cắt Tóc.Net


Chia Sẻ