14 - Kiểu tóc đuôi cá

kieu toc duoi ca

+ Đặc điểm :
    - Tóc dài  nữa lưng. Tầng cao.
    - Đuôi tóc dài, mỏng.

+ Chia tóc :
    - Chia nữa trước-sau.
    - Chia đường đi từ trung điểm trước đến trung điểm sau.
    Cột phần 2 lại cắt sau.

+ Đường cắt :
    - Cắt cắt trượt
    - Zigzag

+ Cách cắt :
    - Phần 1 :  Chia rẽ quạt, căng 45 độ trên, cắt trượt từ dưới lên. Phần phía trước cũng căng 45 độ trên cắt tương tự. (Hình 1)
    - Phần 2 : Căng từ 90 độ sau hoặc cao hơn, cắt trượt từ trên xuống, chuẩn bắt đầu từ chỗ giáp với phần số 1. (Hình 2)
    .  Phần đuôi hai bên, căng 45 độ dưới trước cắt trượt tạo đuôi nhọn.
    -  Phần mái : cắt mái dầy, phồng tự nhiên. Tạo liên kết giữa phần mái và phần đuôi hai bên : cắt trượt phần đuôi giáp với mái.

+ Tạo kiểu :
    - Sấy phồng ót

+ Hình minh họa cách cắt kiểu tóc đuôi cá:

kieu toc duoi ca

Học Cắt Tóc.Net

 


Chia Sẻ