13 - Kiểu tóc so le tầng cao

sole

+ Đặc điểm :
    - Tóc dài qua vai, tầng cao.
    - Đuôi tóc mỏng so le.

+ Chia tóc :
    - Chia nữa trước-sau,  phần sau chia 2 nữa trên-dưới.

+ Đường cắt :
    - Cắt trượt
    - Zigzag

+ Cách cắt :
    - Phần 1 : Chia hình cánh quạt, căng tóc 45 độ trên cắt ngang hoặc xiên.
    - Phần 2 : Chia dọc, căng tóc 90 độ ngang cắt trượt trừ trên xuống.
    - Phần 3 : Chia thành 4 lớp ngang, căng tóc 90 độ trên, cắt ngang hoặc xiên.

+ Tạo kiểu :
    - Duỗi
    - Uốn

+ Hình minh họa cách cắt kiểu tóc sole tầng cao:

sole

+ Video tham khảo:

Học Cắt Tóc.Net

 


Chia Sẻ