11 - Kiểu tóc bồ câu

kieu toc bo cau

+ Đặc điểm :
    - Tóc lỡ, dài ngang lưng.
    - Dáng đuôi bầu, so le. Ót phồng.

+ Chia tóc :
    -    Chia hai phần : phần dưới và phần chóp đỉnh
    - Phần dưới chia nửa trái - phải. Mỗi bên chia khoảng 6 tép xiên.

+ Đường cắt :
    -    Zigzag
    -    Chuốt ngoài

+ Cách cắt :
    - Phần 1:   - Căng 0 độ cắt lấy chuẩn phía sau và phía trước (cằm), tạo dáng bầu.
                     - Căng tép 1 ở 45 độ dưới trước, cắt zigzag, rồi căng 90 độ ngang, cắt zigzag.
                        Cắt xong chuốt mỏng đuôi tóc.
                     - Tép 2 đến tép 6 căng 90 độ ngang, cắt zigzag theo chuẩn trên - dưới.
                        Cắt xong chuốt mỏng đuôi tóc.
                     - Chia nửa trước - sau, gôm hết phần sau căng 90 độ ngang sau, cắt bỏ phần dư.
                     - Nửa sau, chia cánh quạt, căng từng tép ở 45 độ dưới, cắt zigzag tạo tầng.
    - Phần 2 :  Chia nữa trước - sau. Phần sau chia cánh quạt, phần trước chia dọc.
                      Căng theo góc như phần dưới, cắt theo chuẩn phần dưới. Chuốt mỏng đuôi tóc.

+ Tạo kiểu :
- Sấy phồng, cúp ôm má.

+ Hình minh họa cách cắt kiểu tóc bồ câu:

kieu toc bo cau


Chia Sẻ