10 - Kiểu tóc bung hiện đại

toc bung

+ Đặc điểm :
    - Tóc dài ngang lưng, quăn, trẻ trung.
    - Đuôi tóc nhẹ, tầng cao.

+ Chia tóc :
    - Thành 4 phần, mỗi phần chia dọc thành nhiều tép nhỏ. Phần chóp đỉnh có thể chia dọc hoặc ngang.

+ Đường cắt :
    - Cắt đứng, cắt xiên
    - Zigzag : làm tóc nhẹ hơn

+ Cách cắt : ( Cắt mở : tạo tầng trước,  định chiều dài sau )
    - Phần 1 : - Chia dọc 4-6 tép
                    - Dựa theo chiều dài đuôi tóc, căng 90 độ sau, cắt đứng.
                    - Kéo hai nhánh tóc hai bên ra kiểm tra độ dài.
    - Phần 2 : - Chia tép dọc, dựa theo chiều dài Phần 1, cắt đứng :
                       Tép 3,4 căng 90 độ sau; Tép 2,5 căng lệch 45 độ; Tép 1,6 căng ngang 90 độ.
    - Phần 3 : - Chia tép dọc, dựa theo chuẩn Phần 2 căng ngang 90 độ, cắt đứng.
                    - Lấy hết Phần 3 căng 90 độ trước, cắt đứng theo chuẩn tép ngắn nhất.
    - Phần 4 : - Chia dọc 3 tép, lấy chuẩn sau và trước dựa vào Phần 2 và 3, cắt theo đường nối hai chuẩn.

+ Tạo kiểu :
    - Sấy lọn
    - Uốn ...

+ Hình minh họa cách cắt kiểu tóc bung hiện đại:

toc bung

Học Cắt Tóc.Net

 


Chia Sẻ