9 - Kiểu tóc bung cổ điển

tocbung3

+ Đặc điểm :
    - Tóc dài ngang lưng, quăn, trung niên.
    - Đuôi tóc nặng, tầng vừa.

+ Chia tóc :
    - Thành 3 phần, mỗi phần chia dọc thành nhiều tép nhỏ.

+ Đường cắt :
    - Cắt đứng
    - Zigzag : làm tóc nhẹ hơn

+ Cách cắt : ( Cắt đóng : định chiều dài, tạo khuôn trước, tạo tầng sau)  
    - Căng tóc ở góc 0 độ, lấy phần tóc phía sau cắt lấy chuẩn, dựa vào chuẩn cắt tạo dáng bầu cho tóc (Hình 1).
    - Phần 1-2, lấy từng tép căng ở 45 độ dưới cắt zigzac, rồi nâng dần lên từng góc 45 độ cắt tròn tạo tầng liên kết. (Hình 2)
    - Phần 3, lấy từng tép căng 45 độ dưới trước cắt zigzac, rồi cũng cắt tròn tạo tầng.(Hình 2,3)

+ Tạo kiểu :
- Sấy lọn
- Uốn

+ Hình minh họa cách cắt kiểu tóc bung cổ điển

toc bung

Học Cắt Tóc.Net

 


Chia Sẻ