8 - Kiểu tóc chiếc lá hiện đại

chiec la

+ Đặc điểm :
   - Tóc dài, đuôi hình chữ V
   -  Tầng cao, so le, đuôi mỏng.

+ Chia tóc :
   - Chia tóc thành hai nửa trái – phải.
   - Mỗi bên chia thành 3 lớp xiên hoặc nhiều hơn.

+ Đường cắt :
   - Cắt đứng
   - Zigzag : làm tóc nhẹ hơn
   - Chuốt ngoài, cắt trượt

+ Cách cắt :
   - Lấy một phần tóc ở tâm điểm trước, cắt lấy chuẩn dưới cằm.
   - Lấy một phần tóc ở tâm điểm sau ót, cắt lấy chuẩn sau.
   - Lớp 1 căng 45 độ dưới trước, cắt zigzag theo đường thẳng đứng (hay đường nối hai chuẩn trước - sau)  hoặc cắt trượt. (Hình1)
   - Lớp 2 căng 45 độ dưới trước, hơi lệch sang bên( Hình 3), dựa vào chuẩn lớp 1, cắt ngắn hơn lớp 1.
   - Lớp 3 căng 45 độ dưới trước, dựa vào chuẩn lớp 2, cắt ngắn hơn lớp 2.
   - Chia tóc dọc thành nhiều lớp, nâng lên góc 90 độ ngang (Hình 2,3), cắt trượt tạo tầng.

+ Tạo kiểu :
   - Sấy cúp
   - Duỗi thẳng, uốn ...

+ Hình minh họa cách cắt kiểu tóc chiếc lá hiện đại

chiec la


Chia Sẻ