7 - Kiểu tóc chiếc lá cổ điển

 kieu toc chiec la

+ Đặc điểm :
    - Tóc dài, đuôi hình chữ V
    - Đuôi tóc dầy, không tầng.

+ Chia tóc :
    - Chia tóc  nửa trái – phải.
    - Mỗi bên chia thành 3 hoặc nhiều lớp xiên dạng chữ V.

+ Đường cắt :
    - Cắt đứng (hoặc xiên)

+ Cách cắt :
    - Lấy một phần tóc ở tâm điểm trước, cắt lấy chuẩn dưới cằm.
    - Lấy một phần tóc ở tâm điểm sau ót, cắt lấy chuẩn sau.
    - Lớp 1 căng 45 độ dưới trước, cắt zigzag theo đường thẳng đứng (hay đường nối hai chuẩn trước - sau).
    - Lớp 2 căng 45 độ dưới trước, dựa vào chuẩn lớp 1, cắt dài hơn lớp 1.
    - Lớp 3 căng 45 độ dưới trước, dựa vào chuẩn lớp 2, cắt dài hơn lớp 2.
      Có thể căng 45 độ dưới lệch sang bên trái hoặc phải để cắt.

+ Tạo kiểu :
    - Sấy cúp
    - Duỗi thẳng, uốn ...

+ Hình minh họa cách cắt kiểu tóc chiếc lá

Kieu toc chiec la


Chia Sẻ