6 - Kiểu tóc ngang dài

ngang dai

 

+ Đặc điểm :
    - Tóc dài, hoặc lỡ
    - Không tầng, cùng một chiều dài

+ Chia tóc :
-    Chia xiên nhiều lớp, dạng chữ A

+ Đường cắt :
-    Ngang

+ Cách cắt :
     - Lớp 1 : Chải xuống 0 độ, cắt đường ngang lấy chuẩn.
     - Các lớp tiếp theo : chải xuống 0 độ, cắt đường ngang theo chuẩn Lớp 1

( Chú ý : đầu hơi cúi để tạo độ cúp )

+ Tạo kiểu :
- Sấy thẳng.

(Xem Video Sấy tóc ngang dài)

 

+ Hình minh họa chia tóc, góc độ, và đường cắt kiểu tóc ngang dài

ngang dai

 

+ Chia tóc

ngang dai

 

+ Chải xuống 0 độ

ngang dai

 

+ Cắt đường ngang

ngang dai

----------------------------------------------------------

+ Video tham khảo

Học Cắt Tóc.Net

 


Chia Sẻ