4 - Đường cắt cơ bản

Các đường cắt cơ bản

A-  Đường cắt ngang

     Cắt theo chiều ngang, từ phải qua trái hoặc từ trái qua phải

B-  Đường cắt dọc

     Cắt theo chiều dọc, từ dưới lên trên hay từ trên xuống dưới

C- Đường cắt xiên

     Cắt theo các góc nghiêng

D- Đường cắt cong

     Cắt theo các đường cong theo hai hướng đối nhau.

duongcat

duong cat

Học Cắt Tóc.Net

 


Chia Sẻ