3 - Phương pháp cắt tóc cơ bản

1. Phương pháp kẹp (Plier)

Đây là phương pháp phổ biến nhất. Dùng tay phải chải lấy một tép tóc, tay trái kẹp tép tóc giữa ngón trỏ và ngón giữa, cắt tóc bằng tay phải.

Có hai cách cắt bằng phương pháp này:

+ Cắt tay trong
Cắt phần tóc trong lòng bàn tay

cat tay trong


+ Cắt tay ngoài
Cắt phần tóc  ngoài lòng bàn tay

cat tay ngoai


2. Phương pháp cắt tự do ( Free Hand)
Cắt không dựa vào ngón tay kẹp. Thường dùng để cắt đường viền, cắt tóc ngắn.

free cut


3. Cắt ca-re (Scissors over comb)
Dùng lược làm chuẩn, chải tóc và cắt tóc theo lược

over-comb


4. Cắt cẩn thận (Care Cut)
Dùng ngón tay trái đỡ mũi kéo để cắt. Cắt tỉa lại chi tiết.

care cut

 


Chia Sẻ