2 - Các đường chia và đường viền

+ Các đường chia và đường viền cơ bản

1. Đường chia giữa, nữa trái - phải (Central line)

Là đường nối các điểm CP - TP - GP - BP - NP

central-line-w

central-line-2-w

2. Đường chia giữa, nữa trước - sau (Side Central Line)

Là đường nối các điểm EP - TP - EP

side-central-w

3. Đường chia ngang, nữa trên - dưới (Horizontal Line)

Là đường nối các điểm EP - BP - EP

horizontal-line

horizontal-line

4. Đường chia chóp đỉnh, hình chữ U (U Shape Line)

Là đường nối các điểm FSP - GP - FSP

u-line

u-line

5. Đường viền trán (Facial Side Line)

face-side-line

6. Đường viền bên cổ (Neck Side Line)

neck-side-line

7. Đường viền sau cổ (Neck Back Line)

neck-back-line

 

 

+ Một số đường chia khi cắt tóc

duong chia

A - Đường chia ngang

B-  Đường chia xiên, chia theo chữ V

C - Đường chia xiên, chia theo chữ A

D - Đường chia dọc

E - Đường chia rẽ quạt, hay múi cam

 

Học Cắt Tóc.Net


Chia Sẻ