1 - Các điểm trên đầu

Các điểm chính trên đầu:


1. Thượng điểm (TP - Top Point)

Điểm giữa đỉnh đầu, nơi đường ngang đi qua điểm cao nhất trên đầu.
Thượng điểm có thể điều chỉnh để làm thay đổi chiều dài khuôn mặt.

Top Point

2. Tâm điểm (CP - Central Point)

Điểm giữa trán, điểm cao nhất của khuôn mặt.
Tâm điểm có thể điều chỉnh để làm thay đổi độ rộng hẹp của trán

Central Point

3. Trung điểm sau (BP - Back Point)

Điểm giữa phía sau đầu, nơi đường thẳng đứng đi qua điểm lồi nhất phía sau đầu.
Trung điểm có thể điều chỉnh để làm thay đổi độ cân xứng cho đầu.

Back Point

4. Điểm vàng (GP- Gold Point)

Từ điểm giao nhau của 2 đường vuông góc ngang và dọc qua TP và BP, kẻ đường 45 độ xuống đỉnh đầu phía sau.
Hay điểm giữa của đường cong nối TP và BP.

Gold Point

5. Tâm điểm trước ( FSP - Front Side Point)

Từ điểm giao nhau của 2 đường vuông góc ngang và dọc qua CP và EP (Ear Point) , kẻ đường 45 độ xuống trước trán. Hay là điểm giao nhau của đường chữ U với đường viền trán. Tâm điểm trước điều khiển phía trước và 2 bên mặt, từ lông mày đến thái dương.

Front Side Point

6. Điểm bên (SP - Side Point)

Dùng để hiệu chỉnh hai bên má của khuôn mặt.

7. Điểm góc bên (SCP - Side Corner Point)

Dùng để hiệu chỉnh vùng dưới hàm của khuôn mặt.

fsp2

8. Tâm điểm sau (Điểm sau cổ - NP - Neck Point ; Điểm bên cổ - NSP - Neck Side Point)

Điểm giữa sau cổ và hai điểm bên cổ. Dùng để hiệu chỉnh đường viền ngoài của cổ hoặc phần tóc phía sau.

Neck Point

9. Điểm bên tai ( EP - Ear Point) ; Điểm sau tai ( EBP - Ear Back Point)

Điều khiển phần tóc hai bên.

10. Các điểm trung điểm phụ

CTMP (Central Top Middle Point), TGMP (Top Gold Middle Point), GBMP ( Gold Back Middle Point), BNMP ( Back Neck Middle Point)

Point

Point

 

HọcCắtTóc.Net

Chia Sẻ