1 - Kiểu tóc sole vuông

+ Cách cắt

- Chia lớp đỉnh

01

 

- Phần sau ót chia một lớp dọc, căng 90 độ ngang, cắt đường thẳng lấy chuẩn.

02

- Dựa vào chuẩn, cắt các lớp ngang từ dưới ót lên, vuông góc với da đầu.

03

- Cắt phần hai bên trái phải tương tự ở góc 90 ngang.

04

- Phần đỉnh, chia một lớp dọc, căng 90 độ trên, dựa vào chuẩn của phần sau, cắt đường ngang lấy chuẩn.

05

- Phần đỉnh, chia các lớp ngang, căng 90 độ trên, dựa vào chuẩn, cắt đường ngang.

06

- Phần đỉnh, chia các lớp dọc, căng 90 độ trên, cắt kiểm tra độ bằng.

07

- Cắt đường viền

08

- Cạo ót

09

- Cạo bass

10

+ Video tham khảo:

HocCatToc.Net

Chia Sẻ